Möte med utredningens experter från Regeringskansliet