Besöket hos Rådet för kulturarbetsmarknaden

I går deltog konstnärspolitiska utredningen på möte med Rådet för kulturabetsmarknaden, arrangerat av AF Kultur Media. Vid mötet presenterade utredaren Ann-Christin Nykvist det pågående arbetet i utredningen.

I den efterföljande diskussionen noterade flera att utredningens nulägesbeskrivning ger en i huvudsak korrekt bild av konstnärernas villkor.

Samtidigt diskuterades användningen av begrepp som ”brödjobb” och ”ofrivilliga företagare”, där synpunkterna kretsade kring att begreppen inte får bli för vida eftersom de då riskerar att dölja mer än de klargör. Ett förslag är att ersätta ”brödjobb” med ”kompletteringsjobb”, som kan stå för det faktum att jobb vid sidan av det egna skapandet också kan vara en del i den konstnärliga karriären.

En diskussionspunkt var också i vilken grad konstnärernas arbetsmarknad alltmer liknar den övriga arbetsmarknaden, med många korta uppdrag i stället för fasta anställningar. Flera delade den bilden, bl.a. utifrån en generell ökning av antalet kombinatörer, men man poängterade samtidigt att konstnärernas arbetsmarknad trots det är unik, bl.a. när det gäller det stora antalet korta uppdrag som gäller för många konstnärer.