Följ vårt arbete här på webben – och på twitter @konstnarspolu

Arbetet i Konstnärspolitiska utredningen är i full gång. Sedan några veckor tillbaka är vi tre personer som arbetar med utredningen. Särskild utredare Ann-Christin Nykvist, huvudsekreterare Göran Blomberg och kommunikatör Helene Larsson (som skriver detta inlägg). Inom kort utökas gruppen med en till sekreterare.

Det här ska vi göra – direktiven i korthet

Regeringen har beslutat att utse en särskild utredare att göra en översyn av de statliga insatserna och villkoren för professionellt verksamma konstnärer. I direktiven från regeringen står det att utredaren ska bedöma hur de statliga insatserna bidrar till att nå de kulturpolitiska målen och föreslå eventuella förändringar av insatserna för att anpassa dem till nuvarande förutsättningar och behov. Hela direktiven hittar du på regeringens webbplats.

Dialog med företrädare för olika myndigheter och intresseorganisationer som berörs av utredningen

För att kunna utreda frågorna krävs det att vi för en bred dialog med olika aktörer som har kunskap och insikt i frågan. Under det kommande året fram till dess att vi överlämnar vårt betänkande till regeringen, senast den 28 februari 2018, kommer vi att träffa ett stort antal aktörer som kan ha viktiga inspel till vårt arbete. Några av dem hittar ni utpekade i våra direktiv från regeringen.

Tills idag har vi hunnit träffa:

  • KLYS
  • Konstnärsnämnden
  • Författarfonden

Många fler möten är inbokade och kommer att komma till denna lista.

Har du tankar och idéer kring vårt uppdrag och vill göra inspel till vårt arbete? Kontakta oss genom att mejla mig, eller twittra till oss på @konstnarspolu.