Förlängt uppdrag för utredningen

Många vill träffa oss och vi har därför fått glädjande besked från Kulturdepartementet om en månads förlängning av uppdraget. Utredningens särskilda utredare ska nu överlämna betänkandet senast den 30 mars 2018.