Hur förändrar digitaliseringen konstnärers förutsättningar att verka?

Välkommen till Konstnärspolitiska utredningens Almedalsseminarium om digitaliseringen och hur den påverkar konstnärers villkor!

När: Onsdag 5 juli kl 14.00-15.00
Var: Länsteatern, Visby, under paraplyet Kultur i Almedalen
Förtäring: Frukt, kaffe/te

Digitaliseringen av samhället har även förändrat villkoren för upphovsmän och utövare inom alla konstarter. Som konsumenter möter vi också musik, film, litteratur, bildkonst, m.m. på nya sätt, inte minst i våra mobiltelefoner. Hur påverkar detta i praktiken konstnärers möjligheter att verka? Vilka möjligheter och utmaningar står de inför när det gäller att få betalt för sina prestationer?

Under seminariet berättar särskilda utredaren Ann-Christin Nykvist om den konstnärspolitiska utredningens arbete så här långt. Konsulten Pratik Vithlani från TYP Kulturkapital presenterar sin rapport om digitaliseringens konsekvenser för konstnärligt yrkesutövande, som han gjort på uppdrag av utredningen. Därefter följer ett samtal om rapporten med Susin Lindblom, KLYS, Michael Porseryd, SF Studios och Rebecca Forsberg, RATS teater, forskningsscen vid Stockholms universitet. Journalisten Marika Griehsel är moderator för seminariet.

Varmt välkommen!
Ann-Christin Nykvist, särskild utredare

Se inbjudan i .pdf