Inspel från Konstnärsförbundet Alliansen

Torsdagen den 2 mars träffade utredningen Konstnärsförbundet Alliansen (KFA). KFA är en ideell förening med säte i Göteborg som har till syfte är att stärka konstnärernas villkor i samhället och lägga fram förslag till regering och riksdag för att förbättra och förnya arbetsmarknaden för bild- och formkonstnärer.

Konstnärsalliansens webbplats

Utgångspunkten för mötet var de frågor som vi ställer till alla intressenter.

Några av de synpunkter som Konstnärsförbundet Alliansen förde fram vid mötet:

  • Efter den svenska finanskrisen på 1990-talet har många gallerier och konstföreningar på företag lagts ner; bildkonstnärernas möjligheter att sälja sin konst har försämrats.

 

  • Offentliga inköp av bildkonst går i huvudsak till ett fåtal konstnärer; konkurrensutsättning i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU) bör gälla generellt.

 

  • Digitaliseringen har i stort sett varit positiv för bildkonstnärerna, genom ökade möjligheter till marknadsföring och kommunikation; upphovsrätten är inget problem i det sammanhanget.

 

  • Nuvarande ordning med statliga arbetsstipendier och bidrag till bildkonstnärer är godtycklig och orättvis, med en korporativ sammansättning av konstnärer som beslutar om stipendierna och bidragen.

 

  • I stället för den nuvarande ordningen bör ett generellt konstnärsstöd införas; det ska inte bygga på kvalitetsbedömningar, utan det ska vara ett inkomstbaserat stöd; det nya stödet bör kunna finansieras genom ett minskat RUT-avdrag.

 

  • De kommunala och landstingskommunala stipendierna och bidragen har liten betydelse för bildkonstnärernas möjligheter till arbete; kommuner och landsting bör avsätta en procentsats för gestaltningsuppdrag när olika byggprojekt genomförs.

Med på mötet var:

  • Tony Roos, ordförande KFA,
  • Åsa Freij, medlem i KFA/stockholmsavdelning,
  • Ann-Christin Nykvist och Göran Blomberg från Konstnärspolitiska utredningen.

Vilka har vi träffat?

Kika in i vårt kalendarium så ser du hela listan över vilka intressenter vi har träffat och vilka vi inom snartid kommer att träffa.