Inspel från KRO/KIF

Torsdag den 16 mars träffade utredningen KRO/KIF (Konstnärernas Riksorganisation och Föreningen Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare). KRO/KIF har som mål att förbättra medlemmarnas ekonomiska och sociala villkor och därmed göra det möjligt för bild-och formkonstnärer att vara yrkesverksamma. Organisationen representerar mer än 3 300 medlemmar. På sin webbplats redovisar KRO/KIF flera rapporter om konstnärspolitiskt viktiga frågor.

KRO/KIF:s webbplats

Utgångspunkten för mötet var de frågor som vi ställer till alla intressenter.

Några av de synpunkter som fördes fram vid mötet:

 • Det finns ett stort och ökande intresse för konsten i samhället.

 

 • Bild- och formkonstnärer är samtidigt en av de konstnärsgrupper som har det tuffast ekonomiskt.

 

 • Offentliga upphandlingar av konst är ofta krångliga och inte anpassade till konstnärliga förutsättningar.

 

 • Digitaliseringen gör det lättare att  kommunicera om  konsten, samtidigt som det är svårare att veta hur bilder på verken används och därmed är det också svårt att ta betalt.

 

 • Många av de befintliga konstnärspolitiska verktygen behöver ses över och uppdateras. Det gäller t.ex. MU-avtalet, enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning, visningsersättningen, privatkopieringsersättningen, följerätten och upphovsrätten.

 

 • Systemen på socialförsäkringsområdet behöver anpassas till bild- och formkonstnärernas speciella villkor.

Med på mötet var:

 • Katarina Jönsson Norling, riksordförande KRO,
 • Eva Månsson, verksamhetsledare KRO/KIF,
 • Pontus Björkman, politisk sekreterare KRO/KIF,
 • Niklas Karlsson, praktikant KRO/KIF, Södertörns högskola, och
 • samtliga i Konstnärspolitiska utredningens kansli.

KRO/KIF har även bjudits in att skicka skriftliga svar på frågorna som diskuterades vid mötet.