Konstnärspolitiska utredningens betänkande överlämnat

I dag onsdagen den 28 mars överlämnade Konstnärspolitiska utredningens särskilda utredare Ann-Christin Nykvist betänkandet Konstnär– oavsett villkor? till Kultur- och demokratiministern.

Konstnär – oavsett villkor? Konstnärspolitiska utredningens betänkande

I betänkandet framgår hur en konstnärlig yrkeskarriär är förenad med ett stort personligt risktagande: Efter lång utbildning möter konstnärerna osäkra anställningsvillkor, lägre löner och sämre social trygghet än befolkningen i snitt.

Utredningens förslag handlar bland annat om att skapa förutsättningar för att ungdomar i hela landet – oavsett socioekonomisk bakgrund – ska våga välja konstnärsyrket, att stimulera arbetsmarknaden så att fler konstnärer kan leva på sitt konstnärliga yrke och om att stärka konstnärernas position i vårt digitaliserade samhälle.

Har du tankar och synpunkter om vad utredningen har kommit fram till hänvisar vi till när Kulturdepartementet skickar ut betänkandet på remiss. Säkraste sättet att hålla koll på när remiss skickas ut är att prenumerera på nyheter från Kulturdepartementet via regeringen.se. Se till att välja  innehållstyp remiss.

Med detta avslutar Konstnärspolitiska utredningen sitt arbete och inga fler poster kommer att publiceras här. Utredningen vill rikta ett stort tack till alla er som har bidragit med kunskap och erfarenhet under utredningens arbete.

/Ann-Christin, Göran, Anna, Claes och Helene.