Konsultstöd med digitalisering och utblick mot andra länder

I arbetet med utredningen har vi sett behov av att upphandla konsulter för att ta fram särskilda analyser. Det handlar dels om digitaliseringens konsekvenser för konstnärligt yrkesutövande, dels om en beskrivning av konstnärers villkor och konstnärspolitiken i några andra länder.

Uppdrag: Konstnärers villkor och konstnärspolitiken i några andra länder

Konsulten ska producera en skriftlig rapport som beskriver konstnärernas villkor och konstnärspolitiken i cirka sex andra länder. Länderna ska väljas ut med syftet att inkludera ett par som har liknande, men inte identiska, konstnärspolitiska stödsystem som det svenska, ett par som använder särskilda lösningar för konstnärer inom sina skatte- och socialförsäkringssystem, ett icke-europeiskt land med särskilt intressanta konstnärspolitiska insatser och ett land som har en begränsad eller ingen konstnärspolitik.

Den anlitade konsulten för detta uppdrag är journalisten Marika Griehsel. Har du tips eller inspel till Marika i hennes uppdrag kan du mejla henne.

Uppdraget ska redovisas för utredningen i månadsskiftet maj/juni 2017.

Uppdrag: Digitaliseringens konsekvenser för konstnärligt yrkesutövande

Konsulten ska producera en skriftlig rapport om digitaliseringens konsekvenser för konstnärligt yrkesutövande. Rapporten ska vara inriktad på digitaliseringens positiva och negativa konsekvenser för konstnärernas (upphovsmäns och utövares) möjligheter att få betalt för sina prestationer och att bredda sin marknad.

Den anlitade konsulten för detta uppdrag är TYP Kulturkapital, och arbetet med uppdraget kommer ledas av Pratik Vithlani. Har du tips eller inspel till Pratik i uppdraget kan du mejla honom eller ringa 070-8628008.

Uppdraget ska redovisas för utredningen i månadsskiftet maj/juni 2017.