Medskick från möten innan webbplatsen fanns – Författarfonden först ut

Innan vår webbplats lanserades genomförde vi ett antal möten. Vi vill såklart dela med oss av de inspel vi fick från dessa möten, därför kommer vi att publicera dem i efterhand här på webbplatsen. Först ut är inspelen från Författarfonden.

Författarfondens medskick till utredningen

Torsdagen den 23 februari träffade utredningen Sveriges författarfond. Författarfonden är den organisation som fördelar den statliga biblioteksersättningen och andra bidrag till författare, översättare, dramatiker, tecknare och fotografer för att dessa ska kunna verka som professionella konstnärer.

Utgångspunkten för mötet var de frågor som vi ställer till alla intressenter

Några av de synpunkter som Författarfonden förde fram vid mötet:

 • Jämfört med 1990-talet är bokmarknaden i dag mer polariserad; kommersiellt mycket framgångsrika författarskap paras med smal litteratur som främst finansieras med stipendier; det tidigare mellanskiktet med romanförfattare som var framgångsrika utan att vara uttalat kommersiella finns i stort sett inte längre.

 

 • För en författare är gränsen mellan jobb och fritid flytande; många författare måste ha bisysslor för att överleva ekonomiskt; förlagen är inte lika omhändertagande som tidigare; det finns numera ett starkt tryck på att författare ska delta i marknadsföring av sina böcker utan någon egentlig ersättning.

 

 • Digitaliseringen är i grunden bra, men det tar fortfarande tid för en författare att skriva en bok; tryckta böcker är alltjämt vanligast men försäljnigen sker nu oftast på nätet; författarnas intäkter från e-böcker och ljudböcker är generellt sett lägre.

 

 • Antalet författare ökar, medan antalet läsare minskar på ett oroande sätt; biblioteken är mycket viktiga för att öka läsandet.

 

 • Biblioteksersättningen är fortfarande relevant som betalningsmodell för författarnas arbete, men i takt med att publiceringen av böcker tar andra vägar än via biblioteken kan modellen behöva kompletteras.

 

 • Vid sidan av de individuella biblioteksersättningarna fokuserar fonden på den särskilda biblioteksersättningen och på de längre arbetsstipendierna; inriktningen är att stödja aktiva författarskap och litterär kvalitet, de längre arbetsstipendierna är också beskattade och pensionsgrundande.

Med på mötet var:

 • Mats Sjöstrand, ordförande Författarfonden,
 • Gunnar Ardelius, vice ordförande Författarfonden och ordförande Författarförbundet,
 • Anna-Karin Palm, ledamot Författarfondens styrelse och ordförande i fondens stipendieråd,
 • Jesper Söderström, direktör Författarfonden,
 • Lisa Nordström, sekreterare i fondens stipendieråd och internationella råd,
 • Ann-Christin Nykvist, Göran Blomberg och Helene Larsson från Konstnärspolitiska utredningen.