Medskick från Subtopia

Den 2 februari 2018 träffade utredningen företrädare för Subtopia. Det är ett kreativt kluster som ligger i Botkyrka kommun och är en del av det kommunala bolaget Upplev Botkyrka AB som bildades 2005. Subtopia är i dag centrum för kommunens arbete med att utveckla konst, kultur och de kreativa näringarna. Platsen samlar fler än 80 organisationer och företag och utbildningar med allt från nybörjare till professionellt verksamma konstnärer. Cirka 200 personer har sin dagliga arbets- och utbildningsplats i området.

Samtalet utgick från de frågor utredningen ställer till samtliga intressenter. Några av de medskick vi fick från Subtopia var:

  • Subtopia ger möjlighet för fler att utvecklas inom konsten. Genom att flera aktörer delar på utrymme och faciliteter blir det billigare för var och en. Deltagarna får också tillgång till varandras kompetens. Subtopia har kontakt med Röda Sten och Konstepedemin i Göteborg och Fengerfors i Dalsland. Man samverkar också med fem andra platser i ett europeiskt nätverk, som till stor del finansieras av European Cultural Foundation. Subtopia har hyresintäkter från produktionsbolag och andra företag som använder Subtopias lokaler, intäkter från olika fonder och uppdragsersättning från Botkyrka kommun.

 

  • Cirkusverksamheten vid Subtopia rymmer över 20 kompanier, inkubator, internationella residens, gymnasieutbildning. Det är svårt för nyutexaminerade cirkusartister att få jobb i Sverige, många flyttar utomlands. De behöver framförallt stöd att bygga sina nätverk inom konstområdet. Varje år arrangeras köp- och säljmässan Subcase för Cirkusen, där cirka 170 professionella bokare deltar. Till mässan anlitar Subtopia s.k. ”artist consultants”, dvs. cirkusartister och producenter som ska få bokarna och cirkusartisterna att prata samma språk.

 

  • För att fler – oavsett bakgrund – ska våga sig till konsten krävs det att trösklarna tas bort, vilket tar tid. Det är viktigt att det finns aktiviteter för såväl nybörjare som professionella och att det finns lokaler som kan hyras av privatpersoner. Om man vill locka nya grupper till konstnärskapet är det viktigt att de konstnärliga högskolorna inte bara finns inne i storstäderna. Subtopias samarbete med f.d. Dramatiska institutet inom filmområdet och Stockholms dramatiska högskola, som har fristående kurser i Subtopias lokaler i samarbete med områdets hyresgäster (Filmbasen/Film Stockholm) visar att platsen där utbildningen bedrivs faktiskt gör skillnad.

 

  • Inkubatorn KLUMP Subtopia ger coachning och rådgivning till konstnärer och sociala entreprenörer. Man arbetar med att facilitera andras idéer. Syftet är att ge konstnärer de verktyg de behöver för att överleva och göra verksamheten hållbar. Det kan t.ex. handla om hur man ska ta betalt för sitt arbete. Inom inkubatorn testas också ett samarbete med organisationen Smart och Start Up Stockholm, som utmanar de etablerade faktureringsföretagen och fokuserar på innovation i uppstartsskedet.

 

  • Subtopia har en lokal förankring. T.ex. har en Bollywoodopera satts upp utifrån ett initiativ från en aktör i inkubatorn KLUMP tillsammans med lokala föreningar och organisationer och framförts både i Hangaren Subtopia och inom ramen för Parkteatern i Stockholm. Ett annat exempel är samarbetet med slöjdlärare och elever i en skola i Skärholmen med syfte att skapa nya stolar. Projektet har varit med på den stora möbelmässan i Stockholm och flera av stolarna tillverkas nu på en fabrik i Småland.

På mötet deltog:

  • Elin Borge, Karin Lekberg och Paulina Sokolow, Subtopia.
  • Ann-Christin Nykvist, Claes Eriksson och Helene Larsson från Konstnärspolitiska utredningen.