Möte med konstnärliga centrumbildningar

Torsdag 9 mars träffade utredningen företrädare för de konstnärliga centrumbildningarna. Centrumbildningarna samlar de fria professionella kulturutövarna inom olika konstarter och förmedlar och producerar kultur över hela landet.

Utgångspunkten för mötet var de frågor som utredningen skickat ut. Det var dels de frågor som vi ställer till alla intressenter, dels sådana som handlar om verksamheterna vid centrumbildningarna och om det statliga stöd som lämnats till dem sedan slutet av 1990-talet.

Särskilda frågor som ställdes till centrumbildningarna

 • Hur har verksamheterna vid centrumbildningarna utvecklats sedan 1990-talet och vilka är de största utmaningarna i dag?
 • Statens uppföljning och styrning av stödet till centrumbildningarna har varit begränsat – vilka för- och nackdelar finns med det?
 • Vilken plats bör centrumbildningarna ha i den framtida konstnärspolitiken?

Några av de synpunkter som fördes fram vid  mötet

 • Även om de olika centrumbildningarna har mycket gemensamt finns det också betydande skillnader mellan de förutsättningar som gäller inom olika konstarter.

 

 • Sett över en tjugoårsperiod har antalet frilansande konstnärer ökat, ersättningarna minskat och den administrativa bördan ökat.

 

 • Digitaliseringen har skapat fantastiska möjligheter, men regleringen av ersättningar och rättigheter har inte hängt med i utvecklingen.

 

 • Konstnärsnämndens bidrag och stipendier är viktiga. Reformerna med Skapande skola och Kulturbryggan har inte förbättrat situationen för fria professionella kulturskapare.

 

 • Det finns en snedfördelning socioekonomiskt inom konstnärsgruppen och en breddad rekrytering från fler samhällsklasser är viktig.

 

 • Centrumbildningarnas förmedlingsverksamhet är en betydande resurs för konstnärerna, men de statliga anslagen till verksamheten har legat still väldigt länge

Vid mötet deltog följande representanter för centrumbildningarna:

 • Centrum för dramatik, Isabella Klintberg
 • Danscentrum, Lollo Moberg
 • Författarcentrum, Åsa Nordlinder
 • Konsthantverkscentrum (på telefon), Marie-Louise Franzén
 • Konstnärscentrum, Lotte Cederholm
 • Musikcentrum, Helena Östblom Berg
 • Teatercentrum, Lena Gustafsson
 • Översättarcentrum, Laura Mendez Edkvist

Centrumbildningarna inbjöds att skicka in kompletterande svar på frågor och annat underlag som man bedömer vara av intresse för utredningen. Detta gäller givetvis också de centrumbildningar som var förhindrade att delta på mötet.

Centrumbildningarnas webbplats