Rapport: Digitaliseringens konsekvenser för konstnärligt yrkesutövande

Missade du vårt seminarium i Almedalen om den rapport som Pratik Vithlani på TYP Kulturkapital skrivit om digitaliseringens konsekvenser för konstnärligt yrkesutövande för den Konstnärspolitiska utredningen? Här kan du se presentationen av rapporten och det efterföljande panelsamtalet. Hela rapporten hittar du nedan.

Moderator: Marika Griehsel, journalist.

Särskild utredare för Konstnärspolitiska utredningen: Ann-Christin Nykvist.

Rapportförfattare: Pratik Vithlani, TYP Kulturkapital.

I panelen: Michael Porseryd, vd SF Studios, Susin Lindblom, KLYS och Rebecca Forsberg, konstnärlig ledare RATS teater.

Rapport: Digitaliseringens konsekvenser för konstnärligt yrkesutövande

Har du inspel till utredningen, eller synpunkter på rapporten? Kontakta oss på twitter eller via dessa kontaktuppgifter.