Rapport: Kulturskapares villkor och kulturpolitiken — internationella exempel

Nu är även rapporten om konstnärers villkor i andra länder släppt och diskuterad i Almedalen. Även denna rapport vill vi gärna att ni läser och skickar in era inspel kring. Är det något i rapporten som vi borde titta närmre på? Är det något som saknas? Finns det andra länder som har intressanta system runt konstnärer?

Kontakta oss på twitter eller via dessa kontaktuppgifter.

Rapport: Kulturskapares villkor och kulturpolitiken — internationella exempel