Socialförsäkringssystemet och konstnärers villkor

Konstnärspolitiska utredningen har i dagarna anlitat en konsult som ska beskriva de svenska socialförsäkringssystemens konsekvenser för konstnärernas villkor. Konsulten ska titta på i vilken omfattning som socialförsäkringssystemen är anpassade respektive inte är anpassade till konstnärernas villkor som till exempel frilansare, kortidsanställda eller som kombinatörer.

Konsulten ska beskriva i vilken omfattning konstnärspolitikens bidrags- och ersättningssystem är respektive inte är skattepliktiga och socialförsäkrings- och pensionsgrundande.

Mot bakgrund av sin kartläggning ska konsulten också föreslå lämpliga åtgärder inom kulturpolitiken för att komma tillrätta med eventuella brister i de konstnärliga bidrags- och ersättningssystemen, samt beskriva vilka typer av åtgärder inom andra områden som skulle vara främjande för konstnärernas tillgång till socialförsäkringssystemet.

Uppdraget ska redovisas för utredningen senast 15 november 2017.

Den anlitade konsulten för detta uppdrag är Annika Creutzer. Har du tips eller inspel till henne kan du mejla henne på info@creutzerab.se.

Lyssnartips om socialförsäkringssystemet

Socialförsäkringssystemet diskuterades under KLYS seminarium i Almedalen under  rubriken ”Kulturskapare – pionjärer på en växande frilansarbetsmarknad. Hänger den sociala tryggheten med?”. Ni som missade det kan lyssna på det via Journalistppodden