Vad händer nu i utredningen?

Arbetet under våren 2017 har till stora delar varit en insamlingsfas för utredningen. Rapporter och inspel från myndigheter och andra aktörer har tagits emot och lästs.

Konsulterna som vi anlitade under våren lämnade in sina rapporter, och vi hade också seminarier om rapporterna i Almedalen. Våren bjöd också på många möten på initiativ både från oss i utredningen och av andra.

Framför oss i utredningen står nu ett intensivt arbete med att föra samma alla de kloka samtal och inspel vi fått hittills till den text som till syvende och sist ska bli det betänkande som särskilda utredaren Ann-Christin Nykvist ska överlämna till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke senast den 28 februari 2018.

Vi ska försöka hålla er uppdaterade om vad som händer längs vägen, för något mer möte kommer vi trots allt ha under hösten.

Har du gått och marinerat något under sommaren som du tror att vi borde ha med oss nu när vi går in i skrivarfasen? Tveka inte att höra av dig. Kontaktuppgifter hittar du här.