Regeringen beslutade i november 2016 att en särskild utredare ska göra en översyn av de statliga insatserna och villkoren för professionellt verksamma konstnärer. Utredaren ska bedöma hur de statliga insatserna bidrar till att nå de kulturpolitiska målen och föreslå eventuella förändringar av insatserna för att anpassa dem till nuvarande förutsättningar och behov.

Utredaren ska bland annat kartlägga och beskriva konstnärernas förutsättningar att verka professionellt, analysera de befintliga statliga ersättnings- och stödsystemen för konstnärer och vid behov föreslå förändringar i systemen, föreslå eventuella förändringar för att förbättra möjligheterna att verka som konstnär i hela landet samt sätta konstnärernas villkor och den svenska konstnärspolitiken i ett nordiskt och europeiskt perspektiv, och i den utsträckning det är relevant, i ett bredare internationellt perspektiv och lyfta fram goda exempel.

Utredningen har antagit namnet Konstnärspolitiska utredningen (Ku 2016:04). Uppdraget ska redovisas senast den 30 mars 2018.

Läs hela direktivet på regeringens webbplats

Utredningens medarbetare och experter

Regeringen har utsett Ann-Christin Nykvist till särskild utredare. Utredningens kansli omfattar huvudsekreteraren Göran Blomberg, sekreterare Claes Eriksson och Anna Eineborg, samt kommunikatör Helene Larsson.

Kontaktuppgifter

De experter som regeringen har utsett till utredningen är departementssekreterare Sara Karlsson, Utbildningsdepartementet, departementssekreterare Sofi Knutas, Kulturdepartementet, kansliråd Robert Nilsson Kulturdepartementet och departementssekreterare Esbjörn Åkesson, Socialdepartementet.